Prima pagină
Obiective
Rezultate anticipate
Grup ţintă
Studiu
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini

Noutăţi

SondajInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Activităţile proiectului

Principalele activitaţi şi subactivităţi ale proiectului propus sunt:

Activitatea 1. Organizarea echipei de management de proiect şi lansarea proiectului
Organizarea echipei de proiect, întâlnirea partenerilor pentru demararea implementării proiectului, lansarea proiectului şi promovarea obiectivelor proiectului către elevii şi cadrele didactice din cele două licee

Activitate 2. Constituirea grupului de lucru alcătuit din cadrele didactice din Comisia pentru Curriculum şi consilierii şcolari/profesori psihopegagogi din fiecare liceu

Activitate 2.1.Stabilirea cadrelor didactice din cele doua licee

Activitate 2.2.Formarea specifică a cadrelor didactice din grupul de lucru în domeniul educaţiei antreprenoriale bazate pe abordări de tipul cetăţeniei active, de către experţi externi

Activitate 2.3.Organizarea şi derularea sesiunilor de activităţi – membrii grupului de lucru vor stabili abordările curriculare şi extracurriculare iniţiale pentru clasa a X-a şi curriculum-ul la decizia şcolii pentru disciplina Educaţie antreprenorială la clasele a XI

Activitate 3. Designul, validarea tehnică (IT) şi profesională a sistemului informatic conceput sub forma unei platforme educaţionale colaborative de tip digital pentru elevi şi profesori-tutori

În cadrul acestei activitati se va defini sistemul informatic în termeni de arhitectură, funcţionalităţi, tipologia resurselor şi a  serviciilor, managementul drepturilor de acces pentru toate categoriile de useri, administrare şi completare/ update etc.

Activitate 3.1. Proiectarea, dezvoltarea, testarea si lansarea site-ului proiectului

Activitate 3.2. Proiectarea, dezvoltarea si testarea sistemului informatic

Activitate 3.3. Validarea componentelor sistemului informatic cu utilizatorii

Activitate 3.4. Adaptarea sistemului in urma feed-back-ului primit de la utilizatori

Activitate 3.5. Elaborarea ghidurilor de utilizare a platformei

Activitate 3.6. Implementarea platformei în cadrul celor două licee

Activitate 4. Fundamentarea activităţilor suport de dezvoltare curriculară prin realizarea unui studiu tematic, „Antreprenoriatul pe înţelesul elevilor"

Activitate 4.1. Organizarea de focus-grupuri la care să participe (profesori, părinţi, oameni de afaceri, elevi) pentru a se obţine informaţii utile din perspectiva didactică (profesori), din perspectiva economiei de piaţă (părinti, oameni de afaceri) şi din perspectiva intereselor elevilor

Activitate 4.2. Organizarea unui sondaj în rândul elevilor pentru a se identifica domeniile de interes ale acestora în domeniul antreprenoriatului şi cetăţeniei active

Activitate 4.3. Postarea rezultatelor celor două cercetări pe portal pentru a fi dezbatute şi rafinate în vederea elaborării studiului tematic

Activitate 4.4. Interpretarea şi integrarea rezultatelor într-un studiu tematic, „Antreprenoriatul pe înţelesul elevilor",pe baza consultării elevilor din grupul ţintă şi a rezultatelor focus-grup-urilor

Activitate 5. Elaborarea conţinutului electronic educaţional pentru domeniul educaţiei antreprenoriale şi cetăţeniei active în abordările curriculare şi extracurriculare pentru clasele a X-a şi a XI-a

În cadrul acestei activităţi grupul de lucru împreună cu experţi tehnici ai Partenerului 2 vor adapta conţinuturile disciplinei Educaţie antreprenorială pentru transpunerea lor în formatul electronic şi vor dezvolta conţinutul electronic de materiale pentru clasa a XI-a

Activitate 5.1. Dezvoltarea conţinutului electronic pentru clasa a X-a şi implementarea lui în sistemul informatic

Activitate 5.2. Dezvoltarea conţinutului electronic pentru clasa a XI-a pentru disciplina Educaţie antreprenorială în spiritul cetăţeniei active şi implementarea lui în sistemul informatic

Activitate 6. Achiziţionarea  de echipamente hardware necesare pentru implementarea proiectului

Activitate 7. Formarea profesorilor-tutori în vederea utilizării platformei digitale interactive

Activitate 7.1. Elaborarea unui ghid pentru folosirea platformei

Activitate 7.2. Elaborarea suportului de curs pentru formarea profesorilor din grupul de lucru

Activitate 7.3. Derularea procesului de formare a cadrelor didactice din cele două licee

Activitate 8. „Viitori antreprenori şi cetăţeni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu” - derularea unor activităţi suport pentru dezvoltarea abordărilor curriculare, extracurriculare şi de curriculum la decizia şcolii:

Activitate 8.1. Servicii de orientare profesională furnizate de consilierii şcolari - vor sprijini alegerea de către elevi a tipului adecvat de proiect antreprenorial în care să lucreze;

Activitate 8.2. Dezvoltarea părţii de platformă digitală pe conţinuturi de tipul dezvoltarii de proiecte:

Activitate 8.3. Organizarea unor concursuri de proiecte propuse şi realizate de elevi în domeniul educaţiei antreprenoriale pe temele detaliate mai sus

Activitate 8.4. Organizarea unor întâlniri lunare sub formă de prezentari şi workshop-uri, la care vor participa elevi, cadrele didactice şi părinţi antreprenori invitaţi. Acestea vor fi filmate şi înregistrările incluse pe platformă

Activitate 8.5. Organizarea unui stagiu de pregătire de o saptamană într-o companie pentru elevii care au câştigat concursurile de proiecte propuse

Activitate 9. Îmbunătăţirea/completarea curriculum-ului la decizia şcolii propus iniţial în proiect cu abordarea curriculară „Viitori antreprenori şi cetăţeni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu” pentru clasa a XI-a

Activitate 9.1. Elaborarea unui ghid metodologic pentru predarea acestei noi discipline optionale, pe baza resurselor digitale dezvoltate în proiect

Activitate 10. Definitivarea abordărilor curriculare şi extracurriculare pentru disciplina Educaţie antreprenorială clasa a X-a

Activitate 10.1. Elaborarea minighidului de bune practici pentru învăţarea disciplinei Educatie antreprenorială, pe baza resurselor digitale create in cadrul proiectului Ghidul va conţine şi modul de folosire a platformei, cu o parte destinată profesorilor şi o parte destinată elevilor

Activitate 11. Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului

Activitate 11.1. Monitorizari intermediare.

Activitate 11.2. Evaluari intermediare.

Activitate 11.3. Audit.

Activitate 12. Organizarea de activităţi de promovare, informare, conştientizare, diseminare şi valorificare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia. Aceasta activitate va avea caracter de activitate permanenta.

Activitate 12.1. Workshop-uri de lansare, de diseminare a rezultatelor studiului şi la finalizarea proiectului de prezentare a rezultatelor implementării proiectului, articole, schimburi de experienţă

Activitate 12.2. Elaborarea şi distribuirea de materiale informative: pliante, afişe, demo-uri etc.

Activitate 12.3. Măsuri de informare şi publicitate privind finanţarea nerambursabilă.

Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Studiu  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
©2009 Toate drepturile rezervate Liceul teoretic “Mihail Kogalniceanu” Snagov. Powered by Intuitext

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României