Prima pagină
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grup ţintă
Studiu
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini

Noutăţi

SondajInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active la elevii de liceu prin implementarea unor abordari interdisciplinare, bazate pe o platformă educaţională digitală de tip colaborativ, în scopul formarii de competenţe cheie şi profesionale solicitate pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creşterea ponderii activităţilor practice în domeniul educaţiei antreprenoriale în spiritul cetăţeniei active la elevii din clasele a X-a si a XI-a, în vederea dezvoltarii unor competenţe antreprenoriale necesare inserţiei profesionale.
  2. Dezvoltarea capacităţii de proiectare interdisciplinară şi de management flexibil al curriculum-ului pentru profesorii din Comisia de curriculum, în contextul unui proiect integrat de educaţie antreprenorială şi cetăţenie activă.
  3. Formarea abilităţilor de cooperare/competiţie în rândul elevilor prin proiecte tematice cu specific antreprenorial în cadrul unei platforme educationale colaborative de tip digital.
  4. Iniţierea cadrelor didactice din Comisiile pentru curriculum din cele două unităţi şcolare partenere în proiect în domeniul antreprenoriatului, prin formarea specifică şi implicarea în activităţi, cu ajutorul sistemului informatic de tipul platformei colaborative digitale.
  5. Construirea unui set de instrumente pentru orientarea profesională a elevilor.

Contribuţia la realizarea obiectivelor AP 1, DMI 1 se face prin promovarea în acest proiect a educaţiei antreprenoriale şi a cetăţeniei active, prin formarea sistematică a unor atitudini social active de calitate, în vederea promovării unui stil responsabil de viaţă la elevii din învăţământul liceal.

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului general POS DRU se realizează prin implementarea unui modul de formare specifică a competenţelor necesare cadrelor didactice din Comisiile pentru curriculum din cele doua unităţi şcolare, astfel încât să poată oferi elevilor o educaţie de calitate.

Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Studiu  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
©2009 Toate drepturile rezervate Liceul teoretic “Mihail Kogalniceanu” Snagov. Powered by Intuitext

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României