Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Grup ţintă
Studiu
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini

Noutăţi

SondajInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Rezultate anticipate
 • Studiu predictiv „Antreprenoriatul pe intelesul elevilor” pentru fundamentarea abordării educaţiei antreprenoriale în spiritul cetăţeniei active, cu indicator de rezultat: 1 raport final de cercetare.
 • Un grup de lucru constituit din cadrele didactice din Comisia pentru Curriculum  şi consilierii şcolari/profesori psihopedagogi din fiecare liceu, cu indicator de rezultat: grup de lucru operaţional care realizează abordarile curriculare si extracurriculare la clasele a X-a şi a XI-a; 
 • Cadre didactice, membre ale Comisiei de curriculum din cele doua licee care au absolvit cursuri de formare în educaţia antreprenorială şi metode interactive de predare pentru a deveni tutori ai elevilor, cu indicator de rezultat de cel puţin 10 cursanţi cu certificat de participare.
 • 2 Ghiduri de utilizare a platformei digitale interactive: unul printat pentru cadrele didactice şi altul online pentru elevi
 • Un sistem informatic – platforma colaborativa de tip digital (design, funcţionalităţi, resurse) operaţional, cu indicatorul de rezultat: o platformă digitală interactivă – „Antreprenoriat şi cetăţenie activă” utilizată de minim 2 profesori tutori şi minim 200 de elevi pe luna
 • 13 profesori-tutori si 356 de elevi formaţi in vederea utilizarii platformei digitale interactive, cu indicatorul de rezultat: 13 profesori-tutori si 356 elevi utilizatori activi ai platformei digitale interactive – „Antreprenoriat şi cetăţenie activă”.
 • 6 categorii de activitati suport derulate pentru dezvoltarea abordării curriculare a disciplinei opţionale „Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu” cu indicatorii de rezultat:
  1. O platformă digitală interactivă  „Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu” îmbunătăţită prin contribuţii ale elevilor, cu indictorii de rezultat:
  2. Câte 20 de proiecte finalizate de elevi şi postate în domeniile: antreprenoriat, dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, solutii IT pentru invatare, în cadrul temei: „Antreprenoriat prin cetatenie activa!”;
  3. 150 de elevi utilizatori constanţi ai secţiunilor joc de rol şi simulare: „Simulari manageriale pe computer!”  si „Sunt parte a unei afaceri!”
  4. 4 concursuri de proiecte propuse şi realizate de elevi (pentru elevi de clasa a X-a, respectiv de clasa a XI-a) în domeniul educaţiei antreprenoriale pe temele detaliate mai sus
  5. 5 module de lectii interactive pe tematica antreprenoriat si cetatenie activa pentru elevii de clasa a X-a, respectiv de clasa a XI-a
  6. 2 jocuri create pe teme legate de antreprenoriat şi cetăţenie activă şi integrate in platformă
  7. 3 instrumente de orientare si consiliere vocationala (chestionare de interese; chestionare de aptitudini etc.)
  8. 12 echipe câştigătoare la concursurile de proiecte si care vor participa la un stagiu de pregatire o saptamana intr-o companie
  9. 7 filme şi înregistrări pe teme antreprenoriale realizate în cadrul prezentărilor şi workshop-urilor (cu participarea elevilor, cadrelor didactice si părinţilor antreprenori) incluse pe platformă
 • 5 elevi din clasa a X-a participanţi la activităţile de dezvoltare a abordării curriculare de educaţie antreprenorială pentru clasa a X-a, cu indicator de rezultat de cel puţin 3 cursanţi activi pentru realizarea programului de dezvoltare de curriculum;
 • 5 elevi din clasa a XI-a participanţi la activităţile de dezvoltare a curriculum-ului la decizia şcolii „Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu” pentru clasa a XI-a, cu indicator de rezultat de cel puţin 3 cursanţi activi pentru realizarea cursului opţional de educaţie antreprenorială;
 • 2 minighiduri: unul metodologic pentru clasa a XI-a si altul de bune practici pentru intreg proiectul, cu indicatorul de rezultat: 50 minighiduri distribuite în licee pe plan local şi regional;
 • Promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia prin 2 workshop-uri (de lansare în an 1 şi finală în an 2); 2 întâlniri de informare şi promovare  (1 activitate/ an) cu indicator de rezultat maxim 200 participanţi/ eveniment
 • Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului, cu indicatori de rezultat: instrumente de evaluare implementate; 4 vizite de monitorizare realizate (2/an)
 • Achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare derulării proiectului, cu indicatori de rezultat materiale consumabile utilizate în activităţile proiectului, echipamente funcţionale, conform specificaţiilor iniţiale.
Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Studiu  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
©2009 Toate drepturile rezervate Liceul teoretic “Mihail Kogalniceanu” Snagov. Powered by Intuitext

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României